Ontwerp en laatste aanpassing door Henk van den Brink op 1 maart 2016
GENEALOGISCH TIJDSCHRIFT VOOR OOST-BRABANT Home Home Algemeen Algemeen Aanbiedingen Aanbiedingen Antiquariaat Antiquariaat Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud 2 Inhoud 2 Inhoud 3 Inhoud 3 Links Links Redactie Redactie Onderzoek Onderzoek Werkgebied Werkgebied
Het Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant [G.T.O.B.] was een driemaandelijks periodiek dat verscheen van 1986-2010. Het was allereerst bedoeld voor genealogen die hun onderzoek verrichtten in het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant. Hiermee wordt de Meierij van 's-Hertogenbosch, het Land van Cuijk, de Baronie van Grave, het Graafschap Megen, de Baronie van Boxmeer, de Rijks-heerlijkheid Gemert, het Land van Ravenstein, en delen van het voormalige prinsbisdom Luik en het Hertogdom Kleef bedoeld. [Ruwweg: Ten oosten van de lijn Tilburg - Loon op Zand - Den Bosch, incl. de genoemde plaatsen.] Als U genealogisch onderzoek verricht is het prettig en zinvol als U daar anderen in kunt laten meedelen. Ook is het fijn als anderen net dat stukje kunnen aangeven waar U zelf al jaren naar zocht! Om tot dit doel te komen is er slechts één mogelijkheid: bekendheid geven aan waar U mee bezig bent, m.a.w. publiceren! Het GTOB heeft in die behoefte voorzien. Het was in dit gebied een centraal punt voor het zoeken en vastleggen van genealogische gegevens. Uiteraard ontbrak een vragen- en antwoordenrubriek dan ook niet. Bekendheid genoot ons tijdschrift vooral vanwege de regelmatige publicatie van bij genealogen minder bekende bronnen.
Een belangrijk deel van elke aflevering van het G.T.O.B. bestond dan ook uit bronnenpublicaties, zoals bijv. indices op doop-, trouw- en begraafboeken. Maar ook uit de rechterlijke- en notariële archieven van Oost-Brabant, welke niet altijd zo gemakkelijk te raadplegen zijn, werden regelmatig verschillende zaken gepubliceerd. Nog te veel genealogen maken geen gebruik van deze bronnen omdat zij, ofwel niet bekend zijn met het bestaan ervan, ofwel omdat deze bronnen voor hen moeilijk toegankelijk zijn
Zo verschenen in de afgelopen 25 jaargangen van het G.T.O.B. o.a. alfabetische lijsten van afgegeven- en ingekomen borgbrieven; gepasseerde testamenten en eden van voogden. Voorts een serie artikelen over weinig gebruikte genealogische bronnen uit onder meer de oud-administratieve archieven. Het GENEALOGISCH TIJDSCHRIFT  VOOR OOST-BRABANT heeft zeker ook aandacht besteed aan achtergronden bij het onderzoek. Artikelen over naturalisaties;  het Brabantse huwelijksrecht; echtscheidingen; secundaire bronnen, het ingewikkelde leenstelsel,  de cijns- en pachtregisters; en het ontstaan en de ontwikkeling van de zgn. borg- of ontlastbrieven zijn hiervan enkele voorbeelden. Het G.T.O.B. is in 25 jaar een enorm rijk naslagwerk geworden voor iedere genealoog die zijn/haar onderzoek verricht in Oost- Brabant. Ook U kunt hiervan profiteren door het aanschaffen van de recentelijk verschenen dvd waarop alle 100 afleveringen zijn gedigitaliseerd !  Deze DVD is uitsluitend te bestellen door overmaking van 45 euro op rekening nr. NL27 INGB 0002.6607.29 t.n.v. H.v.d.Brink te Best. Na ontvangst van Uw betaling ontvangt U de DVD z.s.m. per post in huis.
Algemeen Algemeen