Ontwerp en laatste aanpassing door Henk van den Brink op 1 maart 2016

U bevindt zich op de website www.gtob.nl

GENEALOGISCH TIJDSCHRIFT VOOR OOST-BRABANT Home Home Algemeen Algemeen Aanbiedingen Aanbiedingen Antiquariaat Antiquariaat Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud 2 Inhoud 2 Inhoud 3 Inhoud 3 Links Links Redactie Redactie Onderzoek Onderzoek Werkgebied Werkgebied
     25 jaargangen G.T.O.B. Inmiddels zijn alle 25 jaargangen gedigitaliseerd en op DVD uitgebracht. Deze DVD is uitsluitend te bestellen door overmaking van 45 euro op rekening nr. NL27 INGB 0002.6607.29 t.n.v. H.v.d.Brink te Best. Vermeld svp bij uw overschrijving ook Uw adresgegevens. Na ontvangst van Uw betaling ontvangt U de DVD z.s.m. per post in huis.
       Een uitgave van de Stichting G.T.O.B.

  Welkom !

Het Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, gemakshalve afgekort met “G.T.O.B.” was een driemaandelijks tijdschrift dat verscheen van 1986 tot en met 2010. De inhoud van deze 25 jaargangen is voor de genealoog echter nog steeds actueel. Het periodiek richtte zich op de genealogen die hun onderzoek verrichtten in het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant (ten oosten van de lijn Tilburg - Loon op Zand - Den Bosch). Bekendheid genoot het tijdschrift vooral vanwege de regelmatige publicatie van minder bekende bronnen. maar ook door de vele artikelen die de achtergronden bij het genealogisch onderzoek in Oost-Brabant nader hebben belicht.

Redactie:

Henk van den Brink

Vlasheuvel 16 5685 CC  Best

tel. 0499-850225

info@gtob.nl

Home Home